ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Ειδικό σιλικονούχο χρώμα αλουμινίου με μεγάλη θερμοκρασιακή αντοχή μέχρι και 600οC.

Κατάλληλο για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών, όπως σόμπες, καμινάδες, εξατμίσεις αυτοκινήτων, καθώς και για βιομηχανικές εφαρμογές που απαιτούν αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Απόχρωση

Διατίθεται σε ασημί απόχρωση.

Εφαρμογή

Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται σε μία στρώση με ρολό ή πινέλο χωρίς αραίωση και χωρίς αστάρι. Το πάχος του ξηρού φιλμ δεν χρειάζεται να υπερβαίνει τα 30μm. Δεν χρειάζεται δεύτερη στρώση. Μετά την εφαρμογή πρέπει να περάσουν 24 ώρες πριν θερμανθεί η βαμμένη επιφάνεια. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5οC, μεγαλύτερες από 35οC και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν αποκτά τη μέγιστη σκληρότητα και αντισκωριακή προστασία όταν μετά το στέγνωμά του θερμανθεί σταδιακά στους 200-300οC για μια ώρα, όπου ενδέχεται να παρουσιαστούν αναθυμιάσεις ανάλογα με τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει από τη βαφή και την επιτευχθείσα θερμοκρασία θέρμανσης.
Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).
Τα εργαλεία καθαρίζονται με Διαλυτικό Πιστολιού Τ 350.

Κατανάλωση

14-16m2/lt

Συσκευασία

375ml 750mL 2.5L