ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗΣ ΑΜΜΟΥ

Χαλαζιακή άμμος σε διάφορες κοκκομετρίες (01, 04, 06, 07, 09 βλ πίνακα 2) για διάφορες χρήσεις. Επιπλέον υφίσταται και η ειδική κοκκομετρία S 500 που εφαρμόζεται με επίπαση σε εποξειδικά αστάρια, όπως το PLANOPRIMER EPOXY, προκειμένου να δημιουργηθεί γέφυρα πρόσφυσης πριν την εφαρμογή κόλλας, αυτοεπιπεδούμενου τσιμεντοκονιάματος ή διακοσμητικής επίστρωσης PLANOCOLOR CEMENT.

Απόχρωση

βλέπε τεχνικό φυλλάδιο

Εφαρμογή

Όλες οι κοκκομετρίες πάντως χρησιμοποιούνται για δημιουργία διακοσμητικής επίστρωσης με απομίμηση επιφάνειας από άμμο αναμιγμένες με την κατάλληλη συνδετική ρητίνη PLANOCOLOR. Είναι κατάλληλες για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθώς και για πισίνες. Επίσης είναι απόλυτα συμβατές με το υδραυλικό συνδετικό NOVACEM CREATIVE για δημιουργία ενιαίων επιφανειών ή ειδικών κατασκευών με όψη μωσαϊκού.

Κατανάλωση

βλέπε τεχνικό φυλλάδιο Πίνακα 2

Συσκευασία

πλαστικοί σάκοι των 20kg για βαμμένες και των 25kg για φυσικές ψηφίδες.