Ειδικά Προϊόντα - Σοβάδες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Έτοιμο προς χρήση, υψηλής ρευστότητας, ειδικό, ενέσιμο μίγμα με βάση την φυσική υδραυλική ασβέστο (NHL), την φυσική ποζολάνη και ιδιαίτερα λεπτόκοκκα, φυσικά ανθρακικά πρόσθετα (filler).

Μίγμα υδραυλικής ασβέστου και ποζολάνης (μετακαολίνης) υψηλής ποιότητας, σχεδόν με μηδενική περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα, ώστε διασφαλισμένα να αποτρέπεται η πιθανότητα, μελλοντικά, ανάπτυξης εξανθημάτων και αντιαισθητικών φαινομένων.
Σχεδιασμένο ειδικά για την επανασύνδεση και σταθεροποίηση νωπών επιχρισμάτων – σοβάδων, που δείχνουν ότι έχουν κουφώσει σημειακά, με σκοπό την στερέωση και επαναπροσάρτησή τους στο υπόστρωμα. Για δύσκολες εφαρμογές, αντί για νερό, το προϊόν μπορεί να αναμιχθεί με το συνθετικό γαλάκτωμα Kimitech Β2.

Απόχρωση

λευκό

Εφαρμογή

Ενέσιμο προϊόν για επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα, με το οποίο επιτυγχάνεται ανασυγκρότηση σημειακά, τόσο από στατικής όσο και δυναμικής πλευράς, προσφέροντας ταυτόχρονα υψηλή διαπνοή. Επιτρέπει την αποκατάσταση της συνάφειας και την ενίσχυση των νωπών κονιαμάτων (αρχικής δομής). Δυνατότητα εφαρμογής, σε επεμβάσεις αντιμετώπισης Ιστορικών κτηρίων, Μονές κλπ.
Αναμίξτε 1,45–1,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 4 kg. Μετά την ανάμιξη αφήστε το μίγμα σε κατάσταση ηρεμίας για 10 λεπτά πριν την χρήση.
Εφαρμογή σε τριχοειδή και μικρο-ρηγματώσεις ή/και εσωτερικές κοιλότητες, με εισπίεση με χρήση σύριγγας, εισπιέζοντας κάθε φορά μικρές ποσότητες μίγματος.

Κατανάλωση

~1,3 kg/ lt όγκου πλήρωσης ή εναλλακτικά,

Συσκευασία

Δοχείο 4 kg / Παλέτα 400 kg