Ειδικά Προιόντα - Χρώμα για δάπεδα / Βαφές δαπέδων

  • Εποξειδικό χρώμα νερού δύο συστατικών, έτοιμο προς μίξη.
  • Παρουσιάζει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τριβές.
  • Εμφανίζει εξαιρετική αντίσταση στο θαλασσινό νερό, στα οξέα, στα αλκάλια, στους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, στο αργό πετρέλαιο και στα κλάσματα πετρελαίου.
  • Είναι ειδικά σχεδιασμένο ως τελικό χρώμα για τη μακροχρόνια προστασία και διακόσμηση τσιμεντοειδών υποστρωμάτων, μεταλλικών επιφανειών και χαλύβδινων κατασκευών.
  • Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε χώρους όπου η παρουσία διαλυτών είναι ανεπιθύμητη.