Βελτίωση αποθήκευσης θερμότητας. Τα συστήματα θερμομόνωσης μονώνουν όλα τα κρίσιμα σημεία λεπτομερειών όπως λαμπάδες, πρέκια, προβόλους, στηθαία, συνδέσεις κλπ. Εξαλείφοντας τα αδύνατα σημεία στην κατασκευή, χρησιμοποιείται καλύτερα η ικανότητα αποθήκευσης θερμότητας της τοιχοποιίας. Μετά το τέλος της θέρμανσης (π.χ. κλεισιμο καλοριφέρ) η αποθηκευμένη ενέργεια αποδίδεται στον χώρο εξισορροπώντας την θερμοκρασία και μειώνοντας δραστικά την ανάγκη επιπλέον θέρμανσης.

Τα συστήματα θερμομόνωσης της εξασφαλίζουν υψηλή εσωτερική θερμοκρασία στις τοιχοποιείες. Για κανονικές συνθήκες κατοικίας και επιφανειών δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος συμπύκνωσης υδρατμών.

Με την εξωτερική θερμομόνωση μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια και να επιτύχετε μείωση του ρεύματος, που καταναλώνετε σε διάφορες εποχιακές κλιματολογικές συνθήκες, ιδίως στη θέρμανση το Χειμώνα, από 45% έως και 60%.
Επίσης με την εξωτερική θερμομόνωση οι τοίχοι κρατούν σταθερή τη θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά το κλείσιμο των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

Η θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου μένει σταθερή για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Έτσι δημιουργείται ένα άνετο και ισορροπημένο εσωτερικό περιβάλλον, τόσο το χειμώνα, όσο και το καλοκαίρι.

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης προστατεύει το κτίριο σας από βλαπτικές συνθήκες, όπως η υγρασία, το νερό της βροχής, η εσωτερική υγρασία, η ανάπτυξη μούχλας και μικροοργανισμών, για πολλά χρόνια.

Επιπλέον η εξωτερική θερμομόνωση αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι σας και μάλιστα αυξάνει την εμπορική του αξία, διότι το κτίριο σας με αυτό το σύστημα πληροί τις απαιτήσεις της ενεργειακής ταυτότητας που επιβάλει η ευρωπαϊκή οδηγία. Ταυτόχρονα, δημιουργεί μια ανακαινισμένη όψη του κτιρίου εξωτερικά.

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κάνουν δυνατή την μείωση του πάχους των εξωτερικών τοίχων στις νέες οικοδομές στην ελάχιστη διάσταση. Στις υπάρχουσες η λειτουργία των κτιρίων συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Η χρήση ενέργειας και τα απόβλητα της επιβαρύνουν το περιβάλλον. Τα συστήματα θερμομόνωσης μειώνουν τις εκπομπές βλαβερών υλικών που έχουν σχέση με τον κλιματισμό και την παραγωγή ενέργειας καθώς μειώνουν δραστικά τις ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων.

shadow