Συστήματα πατητής τσιμεντοκονίας

T

σιμεντοειδές κονίαμα σε μορφή σκόνης, που όταν αναμειχθεί με νερό δημιουργεί ένα ρευστό υλικό, κατάλληλο για την επίστρωση δαπέδων, τοίχων και άλλων επιφανειών.

T

o PLANOCOLOR SYSTEM είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα με διακοσμητικά οικοδομικά υλικά. Ο όρος ‘διακοσμητικά’ ταυτίζεται συνήθως με ‘ευαίσθητα’ προϊόντα τα οποία ενώ είναι όμορφα και ‘κοσμούν’ το χώρο, εμφανίζουν μειωμένες αντοχές και γι αυτό το λόγο η χρήση τους συνήθως είναι περιορισμένη σε επιφάνειες χωρίς ιδιαίτερες καταπονήσεις πχ μόνο σε τοίχους ή εσωτερικούς χώρους σε μικρές συνήθως επιφάνειες.

shadow

I

νοπλισμένο, ρητινούχο, τσιμεντοκονίαμα. Χαρακτηρίζεται από υδαταπωθητικότητα, πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα και αντοχή σε τριβές. Χρησιμοποιείται εσωτερικά και εξωτερικά σε πλήθος εφαρμογών, όπως σε δάπεδα και τοίχους για λόγους αισθητικής (π.χ. κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική), σε οικίες, καταστήματα, ξενοδοχεία κλπ. Κατάλληλο και για ειδικές κατασκευές, όπως κτιστά κρεβάτια, κτιστά είδη υγιεινής (νιπτήρες, λουτήρες, ντουζιέρες) κλπ.

shadow
shadow