Εσωτερικοί / Εξωτερικοί τοίχοι - Ακρυλικο χρώμα Relief

  • Ακρυλικό χρώμα μεγάλης αντοχής για βαφή εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων.
  • Παρουσιάζει προστατευτικές ιδιότητες κατά του ψύχους, της θερμότητας, της υγρασίας και του ήχου.
  • Καλύπτει άριστα τυχόν μικροατέλειες της επιφάνειας στην οποία εφαρμόζεται.
  • Προτεινόμενα αστάρια : Tetradur νερού ή διαλύτου της TETRALUX
shadow
shadow