Στεγάνωση Θεμελιώσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Τα Waterbars Yellow είναι εύκαμπτες υδροφραγές από πλαστικοποιημένο PVC.

Αποτελούν έτοιμες διατομές συγκεκριμένου τύπου, για σφράγιση – προστασία κατασκευαστικών και διαστολικών αρμών σε κατασκευές σκυροδέματος, όπως και για διαμερισματοποίηση σε στεγανολεκάνες με μεμβράνες Sikaplan® βάσεως PVC.
Υψηλής ποιότητας PVC, μεγάλης αντοχής στη γήρανση
Κατάλληλα για υψηλές υδροστατικές πιέσεις
Ευκολία θερμοσυγκόλλησης στο εργοτάξιο
Διατίθενται σε διάφορους τύπους και διαστάσεις, ανάλογα με τη χρήση τους

Απόχρωση

Κίτρινο

Εφαρμογή

Χρησιμοποιούνται για προστασία και στεγανοποίηση κατασκευαστικών ή διαστολικών αρμών σε κατασκευές σκυροδέματος όπως, τοίχους αντιστήριξης νερού, δεξαμενές, υδατόπυργους, φράγματα, κανάλια υπερχείλισης, αρδευτικά κανάλια, πισίνες, δεξαμενές λυμάτων κλπ. Επίσης χρησιμοποιούνται για την προστασία κατασκευών από νερά υδροφόρου ορίζοντα όπως σε υπόγεια κτιριακών κατασκευών, υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, σήραγγες, τοίχους αντιστήριξης σε έργα υπογειοποίησης, κ.λ.π.

Κατανάλωση
Συσκευασία

Σε ρολά 15 m, 30 m