Χρώματα - Yψηλής Θερμοκρασίας

Vitex Πυράντοχο
shadow
shadow
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Λευκό πυράντοχο πλαστικό χρώμα, κατάλληλο για την προστασία τοίχων και επιφανειών τσιμέντου στο ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σε συνθήκες φωτιάς η μάζα του χρώματος διογκώνεται προστατεύοντας τη βαμμένη επιφάνεια. Κατά τη διάρκεια της φωτιάς το υλικό διατηρεί τα κριτήρια της ακεραιότητας και της θερμομονωτικής ικανότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα ανάλογο με το πάχος του φιλμ του χρώματος που έχουμε εφαρμόσει.

Απόχρωση

Διατίθεται σε λευκό.

Εφαρμογή

Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται σε μία, δύο ή τρεις στρώσεις (ανάλογα με την κλάση αντίστασης στη φωτιά) με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless και με αραίωση έως 10% με νερό. Στην συνέχεια εφαρμόζεται μία τελική στρώση από διακοσμητικό χρώμα, αν είναι απαραίτητο. Μετά το άνοιγμα, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί άμεσα. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5οC, μεγαλύτερες από 35οC και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.
Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 4-6 ώρες για φιλμ 680 μm στους 25οC. Ο ολικός χρόνος στεγνώματος είναι 6-36 ώρες για φιλμ 680 μm στους 25οC. Η επιφάνεια μπορεί να επαναβαφεί μετά από 4-24 ώρες για φιλμ 680 μm στους 25οC. Το τελικό επίστρωμα βαφής πρέπει να εφαρμοστεί μετά από 24 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).
Η απόδοση και το πάχος κάθε επίστρωσης εξαρτάται από την απαιτούμενη προστασία σε κλάση φωτιάς.
Παρακάτω δίδεται το πάχος του στεγνού φιλμ σε σχέση με το πάχος του υγρού φιλμ που μόλις εφαρμόστηκε σε κάποια επιφάνεια.
Πινέλο: πάχος στεγνού φιλμ / στρώση : 200/300 μm (300-450 μm υγρού)
Ρολό: πάχος στεγνού φιλμ / στρώση : 200/270 μm (300-400 μm υγρού)
Πιστόλι: πάχος στεγνού φιλμ / στρώση : 680 μm (1000 μm υγρού)
Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.

Κατανάλωση

Συσκευασία

3 L 10 L