Χρώματα - Οικολογικά πλαστικά

vitex κλιματικά ουδέτερο
shadow
shadow
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Το μόνο κλιματικά ουδέτερο πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα στην Ελλάδα, με αντιστάθμισμα των αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπονται σ’όλο τον κύκλο της ζωής του, διατηρώντας συγχρόνως όλα τα υψηλά τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν τα πλαστικά χρώματα της Vitex.

Το κέντρο αειφορίας (CSE, www.cse-net.org) σε συνεργασία με τη Vitex έχει υπολογίσει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπονται από τον κύκλο ζωής του προϊόντος (Life Cycle Analysis) και αναφέρεται στην παραγωγή των πρώτων υλών – στη μεταφορά – στην παραγωγή του προϊόντος και τη συσκευασία και τις έχουν αντισταθμίσει μέσω του διεθνούς οργανισμού myclimate. Το προϊόν έχει πιστοποιηθεί με αυτό τον τρόπο ως κλιματικά ουδέτερο.
Ταυτόχρονα, το προϊόν είναι πιστοποιημένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ελλάδας (ΑΣΑΟΣ) σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Vitex Κλιματικά Ουδέτερο χρώμα διατηρεί όλα τα υψηλών standards τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν τα πλαστικά χρώματα της Vitex, προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα, ασυναγώνιστη απόδοση και εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο και επιπλέον δεν έχει καμία περιβαλλοντική επίπτωση στον αναφερόμενο κύκλο ζωής του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες οποιουδήποτε υλικού μετά από κατάλληλη προετοιμασία.

Απόχρωση

Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless και με αραίωση έως 10% με νερό. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5οC, μεγαλύτερες από 35οC και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%. Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 30-60 λεπτά και επαναβάφεται μετά από 3-4 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).

Εφαρμογή

Έχει άριστη πρόσφυση στα περισσότερα υλικά (ξύλο, σοβάς, σκυρόδεμα, πέτρες, μέταλλα κλπ.), υψηλή θερμική και ακουστική μόνωση, αντοχή στην υγρασία και τη γήρανση. Χρησιμοποιείται για τοποθέτηση παραθύρων και πορτών, γέμισμα οπών, σφράγισμα ανοιγμάτων σε μονωτικά υλικά, γέμισμα διακένων γύρω από διελεύσεις σωληνώσεων μέσα από τοιχεία κλπ.

Κατανάλωση

10-12 m2/lt

Συσκευασία

3 L 10 L