Χρώματα - Αστάρια διαλύτου / νερού

  • Ταχυστέγνωτο αστάρι μετάλλων κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες.
  • Με την βαφή του tetrarust υπάρχει υψηλή ελαστικότητα και άριστη πρόσφυση.
  • Προσφέρει ουσιαστική αντισκωριακή προστασία σε μεταλλικές επιφάνειες.
shadow
shadow