ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Διαστελλόμενο κορδόνι νατριούχου μπεντονίτη, για εξασφάλιση αρμών διακοπής σκυροδέματος

Υψηλή ικανότητα διόγκωσης με παρουσία νερού πάνω από 600%. Δυνατότητα αντιμετώπισης υδροστατικής πίεσης με ύψος στήλης νερού μέχρι και 33 m.
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 540.2.18

Απόχρωση

Διατομή γκρίζας απόχρωσης με θαλασσί αυτοκόλλητη αφαιρούμενη ταινία ασφαλείας και νήμα πλέγματος (για καλύτερη συγκράτηση του μπεντονίτη)

Εφαρμογή

Για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής επαναληπτικών σκυροδετήσεων σε υπόγειες κατασκευές.Για έργα σε παραθαλάσσια ζώνη, με παρουσία υφάλμυρου ή αλμυρού νερού, συστήνεται η εφαρμογή του ειδικού τύπου SUPERSTOP (S)

Κατανάλωση

~1 μέτρο διατομής/ μ.μ. αρμού.

Συσκευασία

Ρολά 6,1 m (10 ρολά ανά κιβώτιο) / Ορθογ. διατομής, διαστ. 25 mm x 12,5 mm