Χρώματα - Για βερνίκια ξύλου - πέτρας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ TEAK & ΕΞΩΤΙΚΑ ΞΥΛΑ
Απόχρωση

Άχρωμο -Διαφανές.

Εφαρμογή

Αραίωση : Έτοιμο προς χρήση. Ανακατεύουμε καλά πριν την εφαρμογή. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις συντηρητικό Smaltoxyl TEAK OIL. Σε παλαιά καταπονημένα και ασυντήρητα ξύλα εφαρμόστε επιπλέον στρώση. Πέντε λεπτά μετά την εφαρμογή κάθε στρώσης σκουπίζουμε το επιπλέον υλικό με πανί. Συνιστάται η εφαρμογή του Smaltoxyl TEAK OIL μία φορά το χρόνο για τη σωστή και σε βάθος χρόνου συντήρηση και προστασία των σκληρών ξύλων.

Κατανάλωση

15 – 17 m2/lt ανά στρώση στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια.

Συσκευασία

750ml και 2.5lt.