Χρώματα - Για μεταλλικές επιφάνειες

ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ GUMILAK
shadow
shadow
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Σκληρυντής GUMILAK metal

Η προσθήκη Σκληρυντή GUMILAK metal στο GUMILAK metal επιταχύνει το στέγνωμα και την ανάπτυξη της σκληρότητας, ενισχύει τις μηχανικές ιδιότητες του χρώματος και ταυτόχρονα επιτυγχάνει υψηλότερες αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Απόχρωση

Εφαρμογή

Προσθέτουμε με καλή ανάμιξη τον Σκληρυντή GUMILAK metal σε αναλογία 10% σε όγκο στο GUMILAK metal. Αραιώνουμε με τον κατάλληλο διαλύτη ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής. Το μίγμα πρέπει να εφαρμοστεί εντός 8-12 ωρών.

Κατανάλωση

Συσκευασία

375 ml.