Στεγάνωση Θεμελιώσεων - Τοίχων - Υπογείων και Δεξαμενών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Το Sikalastic-152 είναι ένα δύο συστατικών, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα, με πολύ χαμηλό μέτρο ελαστικότητας, βάσεως τσιμέντου τροποποιημένου με ειδικά πολυμερή ανθεκτικά σε αλκαλικά, που περιέχει λεπτόκοκκα ειδικά επιλεγμένα αδρανή και πρόσθετα για στεγανοποίηση και προστασία υποστρωμάτων σκυροδέματος που υπόκεινται σε καμπτικές τάσεις.

Εύκαμπτη στεγανοποίηση και προστασία σκυροδέματος με ένα μόνο προϊόν
Αξιόπιστη εφαρμογή ακόμα και σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία
Δυνατότητα εφαρμογής σε υποστρώματα με σχετικά χαμηλή υγρασία
Ταχεία σκλήρυνση (ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες)
Εύκολη εφαρμογή ακόμα και σε κατακόρυφες επιφάνειες
Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή κονιάματα, πέτρα, κεραμικά, τούβλα και ξύλο
Υψηλή αντοχή σε παγολυτικά άλατα και διοξείδιο του άνθρακα

Απόχρωση

Γκρι

Εφαρμογή

Προστασία επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές του ΕΝ 1504-9: 1: προστασία έναντι διεισδύσεων (επίστρωση), 2: έλεγχος υγρασίας (επίστρωση), 8: αύξηση ειδικής αντίστασης (επίστρωση).
Στεγανοποίηση και προστασία κατασκευών όπως: υπόγεια, δεξαμενές, κολυμβητικές δεξαμενές, σωληνώσεις από σκυρόδεμα, γέφυρες και κανάλια.
Στεγανοποίηση και προστασία εξωτερικών τοιχίων, που θα βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του εδάφους.
Εσωτερική στεγανοποίηση κάτω από μικρή αρνητική υδροστατική πίεση τοιχίων και δαπέδων σε υπόγεια.
Στεγανοποίηση σε εξώστες με υπόστρωμα σκυρόδεμα ή παλαιά πλακάκια.
Στεγανοποίηση επιφανειών εκτεθειμένων στα καιρικά φαινόμενα.
Προστατευτική, εύκαμπτη, έναντι της ενανθράκωσης επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος ακόμα και σε περιπτώσεις που αυτές έχουν φθαρεί από την πλαστική και την υδραυλική συρρίκνωση.
Εύκαμπτη επίστρωση σε υποστρώματα από σκυρόδεμα που υπόκεινται σε καμπτικές τάσεις.

Κατανάλωση

Ενδεικτικά, ~ 1.8 kg/m2/mm

Συσκευασία

33 kg συσκευασία: Συστατικό Α (υγρό): 8 kg. Συστατικό Β (σκόνη): 25 kg