Χρώματα - Για εξωτερικούς τοίχους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Ανάγλυφο πλαστικό χρώμα εξωτερικής χρήσης με βάση συμπολυμερείς ρητίνες PVA-VEOVA.

Έχει μεγάλη καλυπτικότητα και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και τις δυσμενείς ατμοσφαιρικές συνθήκες. Απλώνει πολύ καλά χωρίς να αφήνει ματίσεις και αποκτά μεγάλη σκληρότητα, χωρίς να σκάει. Με Relief της Vitex βάφονται επιφάνειες από οποιοδήποτε υλικό μετά από κατάλληλη προεργασία.

Απόχρωση

Διατίθεται σε λευκό. Επιπλέον αποχρώσεις μπορούν να παραχθούν με τη χρήση των βασικών χρωμάτων της Vitex.

Εφαρμογή

Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται με κοινό ρολό και αμέσως μετά, πριν ακόμη στεγνώσει, δουλεύεται με ειδικό ρολό ώστε να σχηματιστεί το επιθυμητό ανάγλυφο σχέδιο (μπιμπίκι). Αραιώνεται έως 10% με νερό εφόσον επιθυμούμε λεπτότερο ανάγλυφο σχέδιο (μπιμπίκι). Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5οC, μεγαλύτερες από 35οC και/ή σχετική υγρασία πάνω από 70% ή αν υπάρχει κίνδυνος βροχής ή παγετού το επόμενο σαρανταοκτάωρο.
Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 20-30 λεπτά. Επαναβάφεται με οποιοδήποτε ακρυλικό χρώμα της Vitex, αφού προηγουμένως καθαριστεί. Το χρώμα αποκτά την τελική του σκληρότητα μετά από περίπου μια εβδομάδα. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).
Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.

Κατανάλωση

1-1,5m2/kg

Συσκευασία

5kg 15kg