Στεγάνωση Θεμελιώσεων

PVC WATERSTOP JOINTS
shadow
shadow
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Αρμοκλείδες (Waterstops) / Έτοιμες, εύκαμπτες διατομές από PVC, για στεγάνωση αρμών σκυροδέτησης Περιγραφή:

Εύκολη προσαρμογή, ανθεκτικές σε υψηλή υδροστατική πίεση, παρουσιάζουν ευκαμψία ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμα και φαινόμενα διαφοροποιημένων καθιζήσεων. Οι συνδέσεις επιτυγχάνονται με θερμοσυγκόλληση των profiles μεταξύ τους.

Απόχρωση

Μαύρης ή μπλέ απόχρωσης

Εφαρμογή

Για την στεγάνωση αρμών σκυροδέματος κατά τη φάση σκυροδέτησης. Διατομές κατάλληλες για την εξασφάλιση αρμών διακοπής και αρμών διαστολής, τοποθετημένες σε συγκεκριμένες θέσεις βάσει σχεδίων, πριν τη διαδικασία σκυροδέτησης

Κατανάλωση

1 μέτρο Waterstop ανά τρέχον μέτρο μήκους κατασκευαστικού ή διαστολικού αρμού.

Συσκευασία

Απλός Τύπος, PVC Waterstop Joint WSP: πλάτη 18/ 20/ 22 cm, ρολά 50 m ( εσωτερικής τοποθέτησης, για κατασκευαστικούς αρμούς )
Απλός Τύπος, PVC Waterstop Joint WSE: πλάτη 20/ 25/ 32 cm, ρολά 25 m ( επιφανειακής τοποθέτησης, για κατασκευαστικούς αρμούς )
Τύπος με βολβό, PVC Waterstop Joint WSB: πλάτη 18/ 20/ 22 cm, ρολά 25 m ( εσωτερικής τοποθέτησης, για διαστολικούς αρμούς )
Τύπος με βολβό, PVC Waterstop Joint WSBE: πλάτη 25/ 32 cm, ρολά 25 m ( επιφανειακής τοποθέτησης, για διαστολικούς αρμούς )