Για εσωτερικούς τοίχους- Πλαστικό χρωμα Elite

  • Πλαστικό χρώμα Elite αρίστης ποιότητας για εσωτερικούς τοίχους
  • Προσφέρει υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση.
  • Εντελώς άοσμο και ιδανικό για σπατουλαριστές επιφάνειες, σοβά, γυψοσανίδα κτλ.
  • Προτεινόμενα αστάρια : Tetradur νερού και Tetradur διαλύτου της TETRALUX
shadow
shadow