Στεγάνωση Θεμελιώσεων - Υπογείων και Δεξαμενών - Δωμάτων

PC CRISTAL CONCENTRATE
shadow
shadow
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Τσιμεντοειδούς βάσης, κονίαμα στεγανοποίησης χημικής δράσης και μόνιμης προστασίας σκυροδέματος, 1-συστατικού

βασιζόμενο στην Τεχνολογία ανάπτυξης κρυστάλλων (Crystal-growth Technology), με βάση ενεργά συστατικά που αντιδρούν χημικά κατά τη διείσδυσή τους στο εσωτερικό του σκυροδέματος, δημιουργώντας κρυσταλλικούς δεσμούς σε βάθος, για την αντιμετώπιση και σφράγιση πόρων, τριχοειδών και μικρο-ρηγματώσεων ή όποιων εσωτερικών μικρο-διάκενων εστιάζονται στην μάζα του στοιχείου, στα σημεία επέμβασης. Σύστημα στεγανοποίησης που δρα παρουσίας νερού, με δυνατότητα αντιμετώπισης υδροστατικής πίεσης, θετικής ή αρνητικής, που μπλοκάρει ουσιαστικά το νερό, σε νέες ή σε υφιστάμενες κατασκευές. Υψηλή αντίσταση έναντι χημικής προσβολής (π.χ. θειικά, παγολυτικά άλατα, υδροχλωρικό οξύ κλπ.).
Μη τοξικό, συμβατό με πόσιμο νερό.

Απόχρωση
Εφαρμογή

Κατάλληλο για χώρους υπογείων και θεμελιώσεων, φρεάτια ανελκυστήρων, κελάρια, για δεξαμενές νερού (πόσιμο, πυρόσβεσης, ποτίσματος, ιχθυοτροφείων, δελφινάρια κλπ.), υδατόπυργους, κολυμβητικές δεξαμενές, οδικές σήραγγες, για πλάκες δωμάτων, για πλάκες δαπέδων σκυροδέματος και χώρους στάθμευσης οχημάτων, οδικά καταστρώματα, και άλλες κατασκευές. Δυνατότητα εφαρμογής και σε νοτισμένες, υγρές επιφάνειες.

Κατανάλωση

Καλύπτει ~14–15 m2 ανά σετ σε δύο στρώσεις ή
~1,6 kg/ m2/ mm πάχους ανάπτυξης, ανάλογα με το πορώδες και την απορροφητικότητα του υπόστρωματος

Συσκευασία

Σάκοι 25 kg