Στεγάνωση - Yπογειων και δεξαμενων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Εύκαμπτη, θερμοπλαστική, συνθετική γεωμεμβράνη, ενισχυμένη με πολυεστερικό οπλισμό (πλέγμα με εμποτισμό).

Υψηλή χημική αντοχή σε υδρογονάνθρακες, οξέα, καύσιμα, αλκάλια, άλατα κλπ. Υψηλή σταθερότητα διαστάσεων. Πολύ καλές χημικές και μηχανικές αντοχές. Οι ενώσεις των ρολών επιτυγχάνονται με θερμοσυγκόλληση των φύλλων με θερμό αέρα (λόγω των διαστάσεων της μεμβράνης, ο αριθμός των ενώσεων και το κόστος εργατικού εφαρμογής είναι περιορισμένα) .

Απόχρωση

Μαύρη απόχρωση

Εφαρμογή

Τύπος επικαλυπτόμενος για οριζόντιες, κεκλιμένες ή κατακόρυφες επιφάνειες, κατάλληλος για τη στεγάνωση περιμετρικά και κάτω από δεξαμενές καυσίμων σε μονάδες διυλιστηρίων και επεξεργασίας πετρελαίου, σε σταθμούς πρατηρίων καυσίμων, σε δεξαμενές σε φάρμες, σε μονάδες απόρριψης στερεών αποβλήτων σε τάφρους συγκέντρωσης, σε κέντρα διανομής και ηλεκτρικούς υποσταθμούς, σε χώρους φύλαξης μονάδων Η/Μ μετασχηματιστών, σε στρατιωτικές βάσεις, σε λιμενικά έργα και ορυχεία, για προστασία του υδροφόρου ορίζοντα από διαρροές, για εσωτερική προστασία δεξαμενών ποτίσματος ή πυρόσβεσης κλπ.

Κατανάλωση

~1 m2 μεμβράνης/ m2 επιφάνειας.

Συσκευασία

Ρολά 2,5 m x εύρος διαστάσεις έως 200 m / πάχος μεμβράνης 0,91 mm. Διατίθεται δηλαδή σε ρολά έως και 500 m2 έκαστο.