Στεγάνωση Θεμελιώσεων - Τοίχων - Υπογείων και Δεξαμενών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Το Sika® Monoseal 101 είναι ένα μείγμα από ειδικά τσιμέντα, επιλεγμένα αδρανή και συνθετικά στεγανοποιητικά πρόσμικτα, το οποίο αναμειγνύεται με νερό σχηματίζοντας μία πάστα με ωσμωτικές ιδιότητες, εύκολη στην εφαρμογή με βούρτσα.

Αποτελεσματική, οικονομική στεγανοποίηση σε υφιστάμενες κατασκευές
Απλό, εύκολο στην εφαρμογή με βούρτσα
Ανθεκτικό σε πιέσεις που αναπτύσσονται από ανερχόμενη στάθμη υπόγειου ορίζοντα ή από υπόγεια λιμνάζοντα νερά

Απόχρωση

Σκόνη, λευκή και γκρι

Εφαρμογή

Το Sika® Monoseal 101 προορίζεται για άκαμπτη στεγανοποίηση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία και επιχρισμένα υποστρώματα. Είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση φαινομένων ανοδικής υγρασίας (διαμέσου τριχοειδών φαινομένων) και διεισδύσεων χαμηλής πίεσης, καθώς και για περιπτώσεις θετικής και αρνητικής πίεσης νερού. Συνήθως χρησιμοποιείται σε:
Κελάρια και χώρους υπογείων
Φρεάτια ανελκυστήρων
Τοίχους αντιστήριξης γαιών, πλάκες επί εδάφους
Τάφρους και ορύγματα

Κατανάλωση

~1,5 kg προϊόντος Sika® Monoseal 101 /m2 /mm πάχος στρώσης
Συνιστώμενο πάχος εφαρμογής: 3mm

Συσκευασία

Λευκή απόχρωση: σάκος 20 kg
Γκρι απόχρωση: σάκος 25 kg