Στεγάνωση Θεμελιώσεων - Τοίχων - Υπογείων και Δεξαμενών

Minipack Υπερταχύπηκτο
shadow
shadow
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Υπερ-ταχείας πήξης τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού, έτοιμο για χρήση με προσθήκη νερού.

Προϊόν έτοιμο προς εφαρμογή
Ταχεία πήξη, χωρίς το υλικό να “εκπλένεται” λόγω παρουσίας νερού υπό πίεση

Απόχρωση

Γκρι

Εφαρμογή

Αγκύρωση υφασμάτων SikaWrap® ινών άνθρακα και υάλου σε σκυρόδεμα ή τοιχοποιία
Σύνδεση υφασμάτων SikaWrap® ινών άνθρακα ή υάλου διαμέσου κατασκευών σκυροδέματος ή τοιχοποιίας
Εύκαμπτη ενίσχυση, τοποθετημένη ως έλασμα εγκοπής (NSM)

Κατανάλωση
Συσκευασία

Χαρτοκιβώτιο με 4 σακουλάκια επένδυσης αλουμινίου των 5 kg
Χαρτοκιβώτιο με 10 σακουλάκια επένδυσης αλουμινίου των 2 kg