Στεγάνωση Θεμελιώσεων - Τοίχων - Υπογείων και Δεξαμενών

MiniPack - Στεγανοποίησης
shadow
shadow
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Το Sika MiniPack Waterproofing είναι ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση κονίαμα στεγανοποίησης κατάλληλης συνεκτικότητας για εφαρμογή με βούρτσα.

Αποδοτική λύση στεγανοποίησης υφιστάμενων κατασκευών
Κατάλληλο για δεξαμενές ποσίμου νερού
Πολύ καλή πρόσφυση στο υπόστρωμαΕύκολη και ταχεία εφαρμογή με βούρτσα
Εφαρμόσιμο απευθείας σε τούβλο, σκυρόδεμα και θεμελιώσεις

Απόχρωση

Σκόνη / γκρι

Εφαρμογή

Είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη στεγανοποίηση και προστασία θεμελίων, τοιχίων υπογείων ή κατασκευών πριν την επίχωση, φρεατίων ανελκυστήρων, δεξαμενών νερού, κ.λ.π. Μπορεί να εφαρμοστεί σε σκυρόδεμα, τουβλοδομές, τσιμεντοκονιάματα, κ.λ.π.

Κατανάλωση

Ανάλογα με την αδρότητα του υποστρώματος, το προφίλ επιφάνειας και το πάχος στρώσης ανάπτυξης.
Ενδεικτικά, ~ 1.5 kg σκόνης/ m2/ mm πάχους στρώσης

Συσκευασία

Σακουλάκια με επένδυση αλουμινίου των 5 kg (χαρτοκιβώτιο με 4 σακουλάκια)