Θερμοπρόσοψη - Ακρυλικοί Σοβάδες

MARMOCRYL GRANIT

25 kg
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Ακρυλικό, παστώδες επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη

Ακρυλικό, παστώδες επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή έγχρωμων, υδαταπωθητικών επιχρισμάτων μικρού πάχους με αδρή διακοσμητική μορφή. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κλπ. Ιδανικό ως τελική επίστρωση στις κατασκευές για την εκ των υστέρων θερμομόνωση κτιρίων.
Πιστοποιημένος με τη σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15824 ως επίχρισμα τύπου V2, W2.

Απόχρωση

24 επιλεγμένες (χρωματολόγιο MARMOCRYL GRANIT).

Εφαρμογή

Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: περίπου 2 mm.

Κατανάλωση

Περίπου 1,8 kg/m²/mm.