Ειδικά Προιόντα - Σοβάδες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Ρητινούχος, υδαταπωθητικός σοβάς. Αδρή επιφάνεια.

Ρητινούχος, υδαταπωθητικός σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, για το τελικό χέρι του σοβά. Διαθέτει αδρανές με ειδικά διαβαθμισμένη κοκκομετρία για τη διαμόρφωση ιδιαίτερα αδρής-διακοσμητικής επιφάνειας. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS III, W1 κατά ΕΝ 998-1.

Απόχρωση

Λευκό.

Εφαρμογή

Κατάλληλος για υποστρώματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις ελαστικότητας και πρόσφυσης. Σε συνδυασμό με την ινοπλισμένη κόλλα ISOMAT AK-THERMO χρησιμοποιείται ως σύστημα για την εξωτερική θερμομόνωση κατασκευών.

Κατανάλωση

Περίπου 1,50 kg/m²/mm πάχος σοβά. Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: 3-4 mm.

Συσκευασία

25 kg.