Ειδικά Προιόντα - Σοβάδες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Έτοιμος σοβάς μονής στρώσης

Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου OC CS IΙ, W1 κατά ΕΝ 998-1.

Απόχρωση

Γκρι, λευκό.

Εφαρμογή

Έτοιμος σοβάς μονής στρώσης. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 3 cm ανά στρώση. Η χρήση του προαπαιτεί την εφαρμογή «πεταχτού». Αναμιγνύεται μόνο με νερό. Εφαρμόζεται με μηχανή εκτόξευσης σοβά, μυστρί ή φραγκόφτυαρο.

Κατανάλωση

Περίπου 15 kg/m²/cm πάχος σοβά.

Συσκευασία

30 kg.