Χρώματα - Για βερνίκια ξύλου - πέτρας

LUSSOLAC ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΒΕΡΝΙΚΙ
shadow
shadow
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Υδατοδιαλυτό πυράντοχο άχρωμο βερνίκι για την προστασία ξύλινων επιφανειών στο ενδεχόμενο πυρκαγιάς.

Μετά από κατάλληλη εφαρμογή σε ξύλινες επιφάνειες εσωτερικού χώρου ή επιφάνειες εσωτερικού χώρου κατασκευασμένες από παράγωγα ξύλου (κατηγορία D-s2,d0 ή καλύτερης) μπορεί να τις μετατρέψει σε επιφάνειες δύσκολα αναφλέξιμες, προσφέροντας πυροπρο-στασία.

Απόχρωση

Διαφανές.

Εφαρμογή

Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι με αραίωση έως 10% με νερό με τις απαραίτητες στρώσεις, για να επιτευχθεί η πυροπροστασία. Αν επιθυμείτε, εφαρμόζεται μια στρώση από κάποιο διακοσμητικό χρώμα ή βερνίκι νερού της Vitex. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5οC, μεγαλύτερες από 35οC και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%. Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εργαστηριακές δοκιμές για αξιολόγηση της ικανότητας πυροπροστασίας ξύλινων επιφανειών και παραγώγων ξύλου με επιτυχή αποτελέσματα.
Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες και επαναβάφεται μετά από 6-8 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).
Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.

Κατανάλωση

2,5-3m2/lt

Συσκευασία

750 mL 2.5L