Ειδικά Προιόντα - Σοβάδες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Έτοιμο προς χρήση, υψηλής ρευστότητας, ειδικό ενέσιμο μίγμα με βάση την φυσική υδραυλική ασβέστο, την φυσική ποζολάνη και ιδιαίτερα λεπτόκοκκα, φυσικά ανθρακικά πρόσθετα.

Μίγμα υδραυλικής ασβέστου και ποζολάνης υψηλής ποιότητας, σχεδόν με μηδενική περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα, ώστε να αποτρέπεται η πιθανότητα μελλοντικής ανάπτυξης εξανθυμάτων και αντιαισθητικών φαινομένων.

Απόχρωση

λευκό

Εφαρμογή

Σχεδιασμένο ειδικά για την επανασύνδεση και σταθεροποίηση νωπών επιχρισμάτων και σωβάδων που δείχνουν οτι έχουν κουφώσει σημειακά, με σκοπό την στερέωση και επαναπροσάρτηση τους στο υπόστρωμα. Δυνατότητα εφαρμογής σε επεμβάσεις Ιστορικών κτηρίων, Μονές κτλ. Ανάμειξη 1,45 – 1,50 lt νερό με κάθε συσκευασία σκόνης 4kg. Αφήστε το μείγμα σε κατάσταση ηρεμίας για 10 λεπτά πριν την χρήση. Εφαρμογή σε τριχοειδή και μικρο-ρηγματώσεις ή/και εσωτερικές κοιλότητες, με εισπίεση με χρήση σύριγγας, κάθε φορά με μικρές ποσότητες μίγματος.

Κατανάλωση

Περίπου 1,3 kg/lt όγκου πλήρωσης

Συσκευασία

Δοχεία 4kg