ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Υγρό γαλάκτωμα ενίσχυσης πρόσφυσης

Το LAB είναι ένα υδαρές, έτοιμο προς χρήση αντιοξειδωτικό υγρό, που λειτουργεί ως συνδετικό μέσο με δυνατότητα επανα-γαλακτωματοποίησης, που διαμορφώνει μεμβράνη (φιλμ), υψηλής δομής και χρησιμοποιείται για την σύνδεση και προσαρμογή νέων υλικών, τσιμεντοειδούς βάσης, πάνω σε υφιστάμενες, ξηρές επιφάνειες, δομικά σταθερές και καθαρές. Οι νωπές στρώσεις LAB είναι ευαίσθητες σχετικά στην υγρασία.

Απόχρωση

Γαλάζιο υγρό

Εφαρμογή

Τοποθετείται πάνω σε πορώδες υπόστρωμα, δημιουργώντας φιλμ που ενεργοποιείται μόνο όταν έρχεται σε επαφή με την υγρασία του νέου σκυροδέματος, γαρμπιλοδέματος, τσιμεντοκονίας ή έτοιμου πολυμερικού κονιάματος με το οποίο επικαλύπτεται. Αποτελεί μοναδικό συνδετικό μέσο με παρατεταμένο χρόνο ενέργειας.

Κατανάλωση

Πυκνόπορες επιφάνειες, λείες εντελώς: ~0,140–0,170 kg/m2
Κανονικές επιφάνειες, με απορροφητικότητα: ~0,300–0,700 kg/m2
Κανονικές επιφάνειες, χωρίς απορροφητικότητα: ~0,200–0,400 kg/m2

Συσκευασία

Δοχεία 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg / Δεξαμενή 1000 kg