ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Υψηλών επιδόσεων, άχρωμο, λεπτόρρευστο, υγρό διάλυμα με διαλύτες, με βάση αιθυλ-εστέρες πυριτικού οξέος και ενώσεις σιλανίων/ σιλοξάνης σε μορφή αλκοόλης, που αποτελεί προϊόν διείσδυσης και δρα ως μέσο σταθεροποίησης και προστασίας πορωδών υποστρωμάτων.

Προϊόν με δυνατότητα υψηλού βάθους διείσδυσης, ισχυρό μέτρο αδιαβροχοποίησης, με υψηλή απόδοση ως προς την ποιότητα δράσης σταθεροποίησης εύθρυπτων υποστρωμάτων που παρουσιάζουν μειωμένη συνοχή και επιφανειακή αντοχή, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της αντίδρασής του στο υπόστρωμα μιας και περιέχει ειδικά ενεργά συστατικά ελέγχου του ρυθμού δράσης ως καταλύτες.
Επιτρέπει τη διαπνοή, ανθεκτικό στην υπεριώδη, μιας και δρα σε βάθος, οπότε δεν αφήνει επιφανειακό υμένα (film), ούτε διαφοροποιεί το χρώμα της επιφάνειας του αρχικού υποστρώματος πάνω στο οποίο εφαρμόζεται.

Απόχρωση

υγρό

Εφαρμογή

Κατάλληλο για επιφάνειες σκυροδέματος, τσιμεντοκονιάματα, επιχρίσματα, μωσαϊκά, τουβλοδομές, λιθοδομές ή λιθενδύσεις φυσικής ή/και τεχνητής πέτρας, ασβεστολιθικά πετρώματα, πωρόπετρες, αμμοκονίες, καθώς επίσης, κατόπιν δειγματισμού και σε μάρμαρα, γρανίτες κλπ.
Το προϊόν εφαρμόζεται τουλάχιστον σε (1) στρώσεις ανάπτυξης.

Κατανάλωση

~0,2–0,8 lt/ m2, ανάλογα με το είδος, την κατάσταση και τον βαθμό απορροφητικότητας του υποστρώματος που εξετάζεται.

Συσκευασία

Δοχεία 5 lt & 25 lt / Παλέτα 480 lt και 600 lt, αντίστοιχα