Στεγάνωση - Στεγάνωση θεμελιώσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Ασφαλτικό γαλάκτωμα

Ασφαλτικό γαλάκτωμα με εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή σε όξινα και αλκαλικά διαλύματα.

Απόχρωση

Καστανόμαυρο.

Εφαρμογή

Χρησιμοποιείται για τη στεγάνωση θεμελίων, τοίχων αντιστήριξης, δαπέδων κλπ., καθώς και ως αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών (ασφαλτοπάνων).

Κατανάλωση

0,2-1,0 kg/m²/στρώση.

Συσκευασία

19 kg, 5 kg.