Στεγάνωση δωμάτων - Θεμελιώσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

Πιστοποιημένο κατά CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία ΕΟΤΑ (ΕΤΑG 005).

Απόχρωση

Λευκό. Δεν χρωματίζεται.

Εφαρμογή

Αραίωση εως 10 % σε όγκο με το ειδικό διαλυτικό DURAflex. Ανακατέψτε καλά. Σε παλαιές μονώσεις με συμβατικά ακρυλικά μονωτικά περάστε πρώτα αστάρι Smaltox mono. Αδειάστε το υλικό πάνω στην επιφάνεια και εφαρμόστε ομοιόμορφα δύο στρώσεις. Υλικό που παραμένει σε ανοικτό δοχείο, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εάν έχει αρχίσει να γίνεται σημαντικά πιο παχύρευστο! Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Κατανάλωση

1,5-2 m2/lt ανάλογα με την επιφάνεια.

Συσκευασία

750ml, 4lt & 18lt.