Χρώματα - Αστάρια νερού & διαλύτου

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
To ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ είναι διαλυτικό για την αραίωση υποστρωμάτων, βερνικιών και λακκών νίτρου.
Απόχρωση

άχρωμο

Εφαρμογή
Κατανάλωση
Συσκευασία

750ml, 4lt, 15lt, 180lt

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ