Μεταλλικές Επιφάνειες / Χρώματα - Αστάρια νερού / διαλύτου

  • Ειδικό αντισκωριακό υπόστρωμα και τελικό χρώμα.
  • Ταχυστέγνωτο και ιδιαίτερα κατάλληλο για το σασί των αυτοκινήτων.
  • Γενικά χρησιμοποιείται σε μεταλλικές επιφάνειες που απαιτείται ισχυρή πρόσφυση και τελική επιφάνεια με μεγάλη αντοχή.
  • Ιδιαίτερα ανθεκτικό στις τριβές και στα πολύ δυνατά χτυπήματα.
shadow
shadow