ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Εποξειδικό σύστημα 2-συστατικών με πολυουρεθάνη και λιθανθρακόπισσα, χωρίς διαλύτες, με ελαστικότητα.
Απόχρωση
Εφαρμογή

Για την προστασία αγωγών, καναλιών και σωληνώσεων ομβρίων λυμάτων.

Κατανάλωση

~0,500 kg/m2/Dft ~300 μm (συνολικά γαι 2 στρώσεις ανάπτυξης).

Συσκευασία

Δοχεία 3 kg, 4 kg (A+B)