Χρώματα - Αστάρια νερού

  • Αστάρι πλαστικού Tetralux νερού για τοίχο και σοβά υπόλευκο.
  • Εχει μεγάλη απόδοση και αποτελεί την οικονομικότερη λύση για βαφή με αστάρι των εσωτερικών τοίχων.
  • Δημιουργεί καλές συνθήκες πρόσφυσης και σταθεροποιεί την επιφάνεια.
  • Είναι άοσμο ,φιλικό στο περιβάλλον και στον χρήστη.
  • Ισχυροποιεί και μονώνει πορώδεις επιφάνειες εξασφαλίζοντας καλύτερη πρόσφυση στο τελικό χρώμα.
  • Κατάλληλο για την προετοιμασία παλιών και νέων επιφανειών
  • Διεισδύει ιδιαίτερα εύκολα και βάφεται σε εσωτερικούς τοίχους και σοβάδες.
shadow
shadow