Στεγάνωση θεμελιώσεων - υπογείων και δεξαμενών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα κρυσταλλικής δράσης

ιεισδύει στη δομή του σκυροδέματος και το στεγανοποιεί. Παραμένει μόνιμα ενεργό, προστατεύοντας συνεχώς την κατασκευή από την παρουσία νερού. Έχει τη δυνατότητα σφράγισης τριχοειδών ρωγμών, ακόμα και όταν αυτές εμφανιστούν εκ των υστέρων. Παραλαμβάνει εξίσου καλά θετικές και αρνητικές υδροστατικές πιέσεις. Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο EΝ 1504-2.

Απόχρωση

Γκρι.

Εφαρμογή

Είναι κατάλληλο για στεγάνωση υπογείων, θεμελίων, φρεατίων και δεξαμενών.

Κατανάλωση

Περίπου 1,5 kg/m².

Συσκευασία

20 kg.