Στεγάνωση υπογείων και δεξαμενών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος, κρυσταλλικής δράσης

Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως μειωτής απορρόφησης νερού σκυροδέματος, σύμφωνα με τo πρότυπο ΕΝ 934-2:Τ9.

Απόχρωση

Γκρι.

Εφαρμογή

Προστίθεται κατά την παρασκευή του σκυροδέματος σχηματίζοντας αδιάλυτες κρυσταλλικές ενώσεις. Βελτιώνει την αντίσταση στην υδατοπερατότητα και δεν επηρεάζει την υδρατμοπερατότητα του σκυροδέματος. Παραμένει μόνιμα ενεργό και παραλαμβάνει εξίσου καλά θετικές και αρνητικές υδροστατικές πιέσεις. Κατάλληλο για τη στεγάνωση θεμελιώσεων, υπογείων, δεξαμενών, βιολογικών καθαρισμών, πισίνων κλπ.

Κατανάλωση

0,8-1,0 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

Συσκευασία

20 kg.