Χρώματα - Για εξωτερικούς τοίχους

  • Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα επαγγελματικής χρήσης.
  • Ικανοποιητικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες.
  • Υψηλή κάλυψη στον σοβά και απόδοση στην βαφή του τοίχου.
  • Προτεινόμενα αστάρια : Tetradur νερού και Tetradur διαλύτου της TETRALUX
shadow
shadow