Στεγάνωση - Θεμελιώσεων - Τοίχων - Υπογείων και δεξαμενών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
shadow
BETONFIX-300 ΣΗΜΑΝΣΗ / EN 1504-2

Εύκαμπτο, οσμωτικό, στεγανοποιητικό επιφανείας, 1-συστατικού, με βάση τσιμέντο Portland, τροποποιημένο με πολυμερή, ειδικά υδραυλικά συνθετικά που το καθιστούν ιδιαίτερα στεγανό, επιλεγμένα ποιοτικά αδρανή (μέγιστη κοκκομετρία 0,5 mm) και χημικά πρόσθετα, με δυνατότητα ανάπτυξης σε στρώσεις λεπτού πάχους. Για πρόσθετο βαθμό ευκαμψίας, δυνατότητα προσθήκης και ανάμιξης γαλακτώματος (Kimitech-ELASTOFIX ή Sinweld). Αυτούσιο το υλικό, συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας ως προς την επαφή του με νερό πόσιμο.
Το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις LEED/ Leadership in Energy & Environmental Design.

Απόχρωση

Διατίθεται σε γκρι και λευκό.

Εφαρμογή

Παρουσιάζει εξαιρετικό δείκτη σφράγισης πορώδους, τριχοειδών και μικρο-ρηγματώσεων, καθώς και την απαραίτητη ευελιξία για να αντιμετωπίσει όλες τις πιθανές ανωμαλίες της επιφάνειας εφαρμογής. Δεν περιέχει χλωριόντα, ή άλλες επιβλαβείς ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση στους οπλισμούς του χάλυβα. Κονίαμα υψηλών αντοχών με διαπνοή (Class I), κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέματος, τουβλοδομών, λιθοδομών κλπ., σε χώρους υπογείων και θεμελιώσεων, φρεατιών, καναλιών, δικτύων σωληνώσεων, δεξαμενών νερού, κολυμβητικών δεξαμενών, για πλάκες δωμάτων, δάπεδα σκυροδέματος, ζαρντινιέρες κ.α., που υπόκεινται σε υψηλές θετικές και αρνητικές πιέσεις νερού. Για πρόσθετο βαθμό ευκαμψίας, δυνατότητα προσθήκης και ανάμιξης γαλακτώματος (Kimitech-ELASTOFIX ή Sinweld). Αναμίξτε ~5,0–6,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 20 kg. Εφαρμόζεται με βούρτσα, σπάτουλα ή με κατάλληλη αντλία ψεκασμού. Τα αναπτύγματα των στρώσεων δύναται να οπλιστούν με πλέγματα ενίσχυσης τέτοια όπως τα Kimitech-120 ή/και Kimitech-350, κάτι όμως που αναμένεται να αυξήσει την κατανάλωση του τσιμεντοειδούς.

Κατανάλωση

Καλύπτει ~7–8 m2 ανά σακί σε δύο στρώσεις ή
~1,5 kg/ m2 / mm πάχους ανάπτυξης

Συσκευασία

Σάκοι 20 kg / Παλέτα 1200 kg